Dás čájehuvvojit buot čoahkkimat maidda lea sáddejuvvon gohččun, lágiduvvon lávdegotti ja čoahkkinbeaivvi mielde. Go deaddilat beaivvi, de oaččut eanet dieđuid dan beaivvi čoahkkima birra.
Clear
     
 

Kontaktinformasjon om tjenesten

Hole kommune, v/ dokumentsenteretTelefon: 32161100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS