Her får du mer informasjon om møtet i Levekårsutvalget den 17.11.2020, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
Clear
   
 

Møte i Levekårsutvalget den 17.11.2020

Levekårsutvalget
17.11.2020   17:30 - 20:00
Utvalg:Levekårsutvalget
Dato:17.11.2020   17:30 - 20:00
Møtested:Samfunnssalen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Levekårsutvalget - 17.11.2020 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Avtale vedrørende kompensasjon for friluftsliv med FRE16 Hoveddokument 394KB
  Brevdato: 30.10.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur og fritid
  Saksbehandler: Håvar Austgard

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Levkårsutvalget anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

  1. Hole kommune inngår vedlagt avtale vedrørende kompensasjon for friluftsliv med FRE16.

  2. Levekårsutvalget tar avtalen om kompensasjon for friluftsliv med FRE16 til etterretning. Men vil ha tilført at det «reelle» tapet som Hole kommune sitter igjen med etter kompensasjonsavtalen og avbøtende tiltak for friluftsliv med vei og bane igjennom Hole er betydelig større av samfunnsøkonomisk verdi enn beløpet som avtalen som gir Hole kommune kr 7 910 000,-

  Utvalget FRE16 som representerte alle idrettslag og næringer som bruker friluftsområdene som blir borte - beregnet den samfunnsøkonomiske verdien til å være ca 43 mill.kroner. Beløpet er betydelig høyere enn totalbeløpet som Bærum, Ringerike og Hole får som kompensasjon.

  Beregningsmodellen som ble brukt var etter Jernbaneverkets egen modell som var brukt i Vestfold. Jernbaneverket skulle der se forskjellige traseer opp mot hverandre og brukte beregningsmodellen for å finne verdi av friluftslivsområde mot andre traseer. Den er ikke brukt som modell ved senere prosjekter – kun brukt for å beregne for Jernbaneverket selv i deres trasevurdering i Vestfold.

  Den samfunnsøkonomiske verdien på kr 43 mill. kr gir et bilde av dagens aktivitetsnivå i friluftsområdene i Hole kommune som blir berørt.  Behandling

  Utvalgsleder spilte inn på vegne av Høyre følgende:

  «Hole Høyre tar avtalen om kompensasjon for friluftsliv med FRE16 til etterretning.

  Dog vil vi gjerne ha tilført at det «reelle» tapet som Hole kommune sitter igjen med etter kompensasjonsavtalen og avbøtende tiltak for friluftsliv med vei og bane igjennom Hole er betydelig større av samfunnsøkonomisk verdi enn beløpet som avtalen som gir Hole kommune kr 7 910 000,-

  Utvalget FRE16 som representerte alle idrettslag og næringer som bruker friluftsområdene som blir borte - beregnet den samfunnsøkonomiske verdien til å være ca 43 mill.kroner. Beløpet er betydelig høyere enn totalbeløpet som Bærum, Ringerike og Hole får som kompensasjon.

  Beregningsmodellen som ble brukt var etter Jernbaneverkets egen modell som var brukt i Vestfold. Jernbaneverket skulle der se forskjellige traseer opp mot hverandre og brukte beregningsmodellen for å finne verdi av friluftslivsområde mot andre traseer.

  Den er ikke brukt som modell ved senere prosjekter – kun brukt for å beregne for Jernbaneverket selv i deres trasevurdering i Vestfold.

  Den samfunnsøkonomiske verdien på kr 43 mill. kr gir et bilde av dagens aktivitetsnivå i friluftsområdene i Hole kommune som blir berørt.»

  Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tilføyelsen fra Høyre.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Guro BakkeHøyreUtvalgsledergurobakke69@gmail.com
Gunni Marie BanggrenKristelig FolkepartiNestledergunnib@viken.no
Nora Prøsch MeierArbeiderpartietMedlemnorapmeier@gmail.com
Svein Solheim (H)HøyreMedlemsvsolhe@online.no
Frithjof RudstadenSenterpartietMedlemfrithjof.rudstaden@hadeland-energi.net
Kenneth Sørum BekkemoenSosialistisk VenstrepartiMedlemk_bekkemoen@yahoo.com
Helle ReklevHøyreVaramedlemlillehandleri@gmail.com
William Lilleland (Ikke møtt) HøyreMedlemwilliam@lilleland.net
Eirik Nørgaard (Ikke møtt) HøyreMedlemeirik.nr@gmail.com

Kontaktinformasjon om tjenesten

Hole kommune, v/ dokumentsenteretTelefon: 32161100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS