Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020016320
DokumentID: 20/16320 - 243/8 - Midtre Grøndokkvei 11 - Dispensasjon og tillatelse til oppføring av garasje
ArkivsakID: 18/2751 - 243/8 - Midtre Grøndokkvei 11 - oppføring av garasje - bod
Journaldato: 08.10.2020
Brevdato: 07.10.2020
Dokumentansvarlig: Shuang Cui

Tekstdokument

Kontaktinformasjon om tjenesten

Hole kommune, v/ dokumentsenteret



Telefon: 32161100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS