Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018002751
ArkivsakID: 18/2751
Dato: 28.11.2018
Tittel: 243/8 - Midtre Grøndokkvei 11 - oppføring av garasje - bod
Saksbehandler: Shuang Cui
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Byggesak

Dokument

Kontaktinformasjon om tjenesten

Hole kommune, v/ dokumentsenteretTelefon: 32161100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS