topleft topright
 

Møteplan 1. kvartal 2018

 
 
Du ser her en liste over alle møtene det er sendt ut innkalling til, ordnet etter utvalg og ukenummer. Dersom du klikker på et ukenummer, får du en liste over alle møtene den uken, og ved å klikke på et møte får du mer informasjon om det.
 
bottomleft bottomright
Møteplan 1. kvartal 2018
Utvalg01020304050607080910111213
Administrasjonsutvalget           x              
Arbeidsmiljøutvalget           x              
Barn og Unges kommunestyre                     x    
Delegert fra humanitært styre                          
Delegert fra plan- og miljøstyret                          
Delegert fra rådmannen                          
Eierstrategiutvalg                          
Eldrerådet       x         x        
Forhandlingsutvalget                          
Formannskapet         x         x      
Klagenemnd - eiendomsskatt                          
Klagenemnda                          
Kommunestyret             x         x  
Kontrollutvalget               x          
Levekårsutvalget         x         x      
Navneutvalget                       x  
Plan- og miljøstyret         x         x      
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne       x         x        
Sakkyndig nemnd         x                
Skatteutvalget                          
Trafikksikkerhetsutvalget                          
Ungdomsrådet                          
Valgkomiteen             x         x  
Valgstyret                          
tegnforklaring
 x Utvalget har et møte denne uken. Du kan klikke på ruten for å få mer informasjon om møtet.
 y Utvalget har flere møter i denne. Ved å klikke på ruten, kan du velge hvilket møte du vil se mer om.