topleft topright
 

Møteplan 3. kvartal 2018

 
 
Du ser her en liste over alle møtene det er sendt ut innkalling til, ordnet etter utvalg og ukenummer. Dersom du klikker på et ukenummer, får du en liste over alle møtene den uken, og ved å klikke på et møte får du mer informasjon om det.
 
bottomleft bottomright
Møteplan 3. kvartal 2018
Utvalg27282930313233343536373839
Administrasjonsutvalget                          
Arbeidsmiljøutvalget                          
Barn og Unges kommunestyre                          
Delegert fra humanitært styre                          
Delegert fra plan- og miljøstyret                          
Delegert fra rådmannen                          
Eierstrategiutvalg                          
Eldrerådet                          
Forhandlingsutvalget                          
Formannskapet                 x        
Klagenemnd - eiendomsskatt                          
Klagenemnda                          
Kommunestyret                       x  
Kontrollutvalget                          
Levekårsutvalget                 x        
Navneutvalget                          
Plan- og miljøstyret                 x        
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne                          
Sakkyndig nemnd                          
Skatteutvalget                          
Trafikksikkerhetsutvalget                          
Ungdomsrådet                          
Valgkomiteen                          
Valgstyret                          
tegnforklaring
 x Utvalget har et møte denne uken. Du kan klikke på ruten for å få mer informasjon om møtet.
 y Utvalget har flere møter i denne. Ved å klikke på ruten, kan du velge hvilket møte du vil se mer om.